Ergotherapeute Caroline

Ik ben Caroline Edelbroek en werk met heel veel plezier vanuit mijn praktijk voor Ergotherapie. Ergotherapie is een heel veelzijdig en breed beroep, waardoor ik ook veel variatie in mijn werk heb. Toch komt het uiteindelijk op hetzelfde neer, het gaat om de kwaliteit van leven. Dit geldt voor iedereen, ongeacht de levensfase. Het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten staat centraal bij ergotherapie. Door welke oorzaak dan ook is er een situatie ontstaan, waardoor uw kind zijn dagelijkse activiteiten niet meer goed kan uitvoeren. Dit kan thuis zijn, zoals bijvoorbeeld met aan/uitkleden of moeilijk tot spel komen. Daarnaast zie ik veel kinderen op school met vragen rondom de zintuiglijke prikkelverwerking en daardoor niet goed tot leren kunnen komen.

De samenwerking met de verschillende disciplines is heel belangrijk om de hulpvraag van uw kind goed te kunnen beantwoorden. Op deze manier kunnen we de zorg zo optimaal afstemmen met elkaar en vanuit ieders vakgebied uw kind begeleiden.