Online aanmelden

Ouders vragen zich vaak af waar zij precies terecht kunnen bij vragen over de ontwikkeling of klachten van hun kind. Daarom hebben wij binnen ons Kinderteam onze krachten gebundeld. Onderstaand kun u de problematiek van uw kind beschrijven zodat wij kunnen bepalen welke specialisten van ons team u het beste kunnen helpen.

 

Indien gewenst maken we een afspraak en kijken we in een gezamenlijk of opvolgende spreekuren naar uw kind. Wij beoordelen de problematiek en functies en bepalen wij vanuit onze gecombineerde expertise de best mogelijke adviezen en/of behandeling voor uw kind.

 

Het voordeel hiervan is dat uw kind op een complete wijze wordt bekeken, de verwijzend huisarts niet zelf de keuze hoeft te maken waar uw kind naar toe verwezen moet worden en dat ouders en kind maar naar één (gezamenlijk) consult hoeven te komen en direct de beste oplossing aangeboden krijgen.

 

Indien het nodig is om met meerdere disciplines een behandeling te starten, dan zal er regelmatig overleg worden gepleegd tussen de verschillende specialisaties.

 

Naam kind
*
Naam ouder
Adres
Telefoon
*
E-mailadres *
BSN-nr
Geboortedatum *

Kunt u de klacht of het ontwikkelingsprobleem van uw kind zo goed mogelijk beschrijven?

Kunt u het verloop van de klachten /problemen omschrijven (Hoe zijn ze ontstaan, hoe lang valt u dit al op, wat maakt de klachten erger, wat geeft verlichting)?

Waarbij ondervindt uw kind de meeste klachten / problemen in het dagelijks leven?

Wat is uw hoop/verwachting dat wij voor uw kind zouden kunnen betekenen / Welk doel hoopt u uiteindelijk te bereiken?

Overige medische informatie (medicijnen, operaties of eerdere ziektes/aandoeningen, eerdere therapieën)

Type hier onder het woord "AKKOORD" om het formulier te kunnen versturen ( in hoofdletters! )