Kindervoetenteam in Almelo

 

Sommige ouders zullen het misschien wel herkennen dat hun kind moeite heeft met lopen, sommige kinderen lopen bijv. “onhandig”, struikelen of vallen veel. Soms is duidelijk te zien dat een kind een afwijkende stand heeft van de benen tijdens het lopen, bijvoorbeeld met de voeten naar binnen.

 

Ook komt het voor dat kinderen het lopen niet leuk vinden of snel vermoeid of klachten krijgen. Een afwijkende stand van de voeten kunnen hier een oorzaak van zijn.

 

Verder horen kinderen geen pijnklachten te ervaren aan de voeten/knieën/ heupen en/of rug, wanneer dit wel het geval is goed om eens de (voet)stand te oordelen. Ook pijnklachten bij sporten kunnen voorkomen en zijn in veel gevallen te verlichten.

 

 

 

Herkent u één van de genoemde problemen bij uw kind, dan is het belangrijk dat u actie onderneemt.

 

 

 

Ouders vragen zich vaak af waar zij met deze problemen terecht kunnen. Daarom hebben wij binnen ons Kinderteam onze krachten gebundeld.

 

In een gezamenlijk spreekuur beoordelen wij de stand en functie van de kindervoet en bepalen wij vanuit onze gecombineerde expertise de best mogelijke behandeling voor uw kind.

 

Het voordeel hiervan is dat uw kind op een complete wijze wordt bekeken, de verwijzend huisarts niet zelf de keuze hoeft te maken waar uw kind naar toe verwezen moet worden en dat ouders en kind maar naar één (gezamenlijk) consult hoeven te komen en direct de beste oplossing aangeboden krijgen. Indien het nodig is om bij beide disciplines een behandeling te starten, dan zal er regelmatig overleg worden gepleegd tussen podotherapie en kinderfysiotherapie.

 

Binnen ons team kan de podotherapeut, oefentherapeut of kinderfysiotherapeut screenen of uw kind ook onderzocht moet worden door een andere discipline.

 

De manueel therapeut kan beoordelen of er sprake is van beperkingen of blokkades in een voet.

 

Onze oefentherapeute Cesar/Mensendieck is specialist in bewegings- en houdingsproblematiek.

 

Voor de ouders en kinderen is het prettig dat de verschillende gespecialiseerde paramedici onder één dak zitten.