Kwaliteitswaarborging

Podotherapeuten zijn erkende paramedici, voldoen aan de kwaliteitseisen, en worden regelmatig op functioneren en kennis getoetst. – (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. – Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP. – Voldoende resultaat bij de visitatie. – Naleven van de richtlijnen Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen. Daarnaast staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).