Problemen met lezen en dyslexie

 

Lezen is belangrijk bij het leren. Bij moeite met taal en spraak kunnen ook problemen bij het leren lezen en schrijven ontstaan. Ik begeleid kleuters in groep 2 die moeite hebben met het herkennen van klanken. Dit noemen we ‘auditieve vaardigheden’. Hierbij gebruiken wij onder andere het programma “Wijs met Letters”. Dit is een programma waarbij kinderen spelenderwijs bekend raken met klanken en letters. Het doel is de overgang van groep 2 naar groep 3 gemakkelijker te maken. Met “Wijs met Letters” groeit het zelfvertrouwen en de motivatie bij het leren lezen en schrijven.

Ook in groep 3 blijf ik wanneer dit nodig blijkt het leesproces ondersteunen.