Spraakproblemen

Sommige kinderen hebben moeite met het uitspreken van klanken of laten klanken weg. Hierdoor zijn ze slecht verstaanbaar.
Soms zijn de spieren van de mond nog niet sterk genoeg. Ook kunnen kinderen moeite hebben met het onderscheiden van verschillende klanken. Daarnaast kan er een lichamelijk probleem zijn, zoals een gehemeltespleet (schisis) of een te korte tongriem.