Taalproblemen

Een kind moet kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. Om vervolgens te kunnen reageren heeft het taal nodig. Taal is een samenspel van woorden, zinnen, begrip en logica.

Een achterstand in de taalontwikkeling komt mogelijk door een minder goed gehoor. Ook door meertaligheid kan de taal zich minder snel ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand, een vorm van autisme of het Syndroom van Down een taalachterstand hebben.
Het is belangrijk om een taalachterstand op tijd aan te pakken. Een achterstand in taal heeft namelijk invloed op de verdere ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een taalachterstand kunnen op school minder goed begrijpen en daardoor leren. Zo kunnen ze onnodig achterlopen op hun leeftijdsgenootjes. Als u denkt dat uw kind taalproblemen heeft, is onderzoek aan te raden.

 

Taalontwikkelingsstoornis

Wist u dat:

• Jonge kinderen met een taalontwikkelingsprobleem vaak minder begrijpen en minder woorden zeggen dan leeftijdsgenootjes.

• Gemiddeld 2 op de 30 kinderen in een klas een taalontwikkelingsstoornis heeft.

• Achterstand in de taalontwikkeling betekent o.a. moeite met het volgen van de lesstof op school.

 

Hoe ontwikkelt uw kind taal?

Het leren van de (moeder)taal is een natuurlijk proces. Dit betekent niet dat het vanzelf gaat. Voor het leren van taal is het belangrijk dat:

• Uw kind goed kan zien en horen.

• Uw kind een bepaald niveau van intelligentie heeft.

• De omgeving van uw kind voldoende taal op zijn/haar niveau aanbiedt.

 

Leren praten

De ontwikkeling van communicatie begint via lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en stemgebruik direct na de geboorte. Rond negen maanden kunnen baby’s met natuurlijke gebaren en klanken duidelijk maken wat ze bedoelen. Enkele maanden later komen de eerste woorden. In de eerste levensjaren zijn er gevoelige periodes in de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat het in die periode een aantal vaardigheden op verschillende gebieden gemakkelijk aanleert. Krijgt uw kind in die periode niet de juiste stimulans en moet hij de vaardigheden later aanleren, dan kost dit meer moeite. De sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling verlopen vooral in de eerste twee levensjaren sneller en soepeler dan in latere jaren.

 

Stap voor stap

Een kind leert de taal door het verkennen van de wereld om hem heen, waarbij het allemaal nieuwe ervaringen opdoet.

Als ouder kunt u uw kind hierbij steeds een stapje verder helpen door:

• in te gaan op zijn initiatieven

• (nieuwe) woorden/zinnen erbij te noemen

• leuke geluiden te maken en zo gesprekjes/spelletjes op zijn niveau aan te bieden.

In de eerste periode leert u uw kind op die manier vooral de woorden uit zijn nabije omgeving zoals bijvoorbeeld: ‘lekker broodje’. De woorden zijn nog heel concreet en gebonden aan het ‘hier en nu’.

Later leert uw kind om steeds meer verbanden te leggen tussen verschillende situaties. Bijvoorbeeld, ‘Hé, zie je dat! De olifant in dit boekje is een beetje anders dan die we in de dierentuin hebben gezien. Deze is blauw en die uit de dierentuin was grijs. Hoe kan dat nou?

De hele taalontwikkeling speelt zich grotendeels af tussen 0 en 5 jaar. Zo kan een kind van 2,5 jaar al langere zinnen begrijpen, terwijl het zelf nog spreekt in zinnen van twee à drie woorden.

 

Herhaling is belangrijk

Als kinderen beginnen te praten moeten ze nog veel leren over taal en het gebruik van taal. Geen enkel kind kan opdrachtjes en aanwijzingen onmiddellijk in de praktijk brengen. Door veel met hem op zijn eigen niveau te praten en telkens weer te vertellen en uit te leggen, leert uw kind wat de bedoeling is. Het is een kwestie van leren en herhalen.

 

Meertaligheid

Wat goed dat uw kind meer talen spreekt! Wist u dat kinderen die meer talen spreken een beter werkgeheugen (o.a. nodig voor begrijpend lezen en hoofdrekenen) hebben. Ook kunnen ze efficiënter werken, omdat ze beter kunnen focussen en impulsen kunnen onderdrukken. Blijf uw kind aanmoedigen om de verschillende talen te blijven spreken en geef uw kind hiervoor complimenten. Zorg ervoor dat uw kind in aanraking komt met de verschillende talen en dat het de talen actief blijft spreken. Zo kan hij deze talen ontwikkelen. Wij helpen u om samen te kijken hoe u dit in uw situatie het best kunt aanpakken.

 

Taal aanbieden

Veel taal aanbieden werkt altijd positief en stimulerend. De woordenschat wordt vergroot en uw kind leert hoe zinnen worden opgebouwd. Daarnaast is het ook gewoon heel gezellig om samen met uw kind te kletsen of een spelletje te spelen. En uw kind? Die geniet en koestert de momenten samen.

 

Logopedie

Logopedisten hebben veel ervaring in het behandelen van kinderen die problemen hebben met de taalontwikkeling. Wanneer u met uw kind bij ons komt, zullen wij eerst een kennismakingsgesprek hebben, waarin wij veel vragen stellen en dingen aan u uitleggen. Vervolgens doen wij een onderzoek. Op basis van de uitkomsten stellen wij een behandelplan op waarin doelen staan. De te behalen doelen worden afgestemd op de stoornis en de situatie van uw kind.

Ook krijgt u aanwijzingen, hoe u thuis de taalontwikkeling kunt stimuleren. Gedurende het behandeltraject zullen wij testen afnemen om te kijken of de doelen worden behaald. Afhankelijk hiervan zullen de behandelingen worden vervolgd of stopgezet.