Vergoeding dietetiek

Vergoeding

Er wordt 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit het basispakket, dit wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Dat zijn circa 4 tot 6 behandelingen. Dit kan van invloed zijn op uw eigen risico. Afhankelijk van het aanvullend pakket heeft u recht op meer vergoedingen, dit gaat niet van het eigen risico af. Ook werkt praktijk Voedingconditie nauw samen met de meeste huisartsen in Almelo en kunt u, als u daar in aanmerking voor komt, een verwijzing voor de ketenzorg krijgen. Verwijzingen via de ketenzorg of www.voedingconditie.nl