Voorkeurshouding

Voorkeurshouding is een probleem dat speelt bij baby’s in de eerste zes levensmaanden. Meteen na de geboorte draaien baby’s hun hoofd vaak naar dezelfde kant. Meestal gaat dit binnen enkele weken vanzelf over. Sommige baby’s blijven hun hoofd telkens naar één kant draaien of houden hun hoofd stil in het midden. Dit wordt een voorkeurshouding genoemd. Daardoor kan het achterhoofd aan de kant waarop hij altijd ligt platter worden (plagiocephalie of brachycephalie). Ernstig is dit niet, maar het kan er minder mooi uitzien. Door de voorkeurshouding op te heffen kan de afplatting meestal worden voorkomen of worden verminderd.

Fysiotherapeutisch onderzoek
Tijdens het onderzoek zal worden onderzocht of er een specifieke reden is waarom het kind naar één kant kijkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gehoorproblemen, visusproblemen, sleutelbeenfractuur, scoliose, blokkade in de nekwervels, of een verdikking en verkorting van de nekspieren. Wanneer dit is uitgesloten kan men spreken van een idiopathische voorkeurshouding. Dit betekent dat er geen aandoening ten grondslag ligt aan de voorkeurshouding, maar dat het meestal door omgevingsfactoren is beïnvloed. Wanneer er een afplatting van het hoofd aanwezig is wordt er een PCM-bandje gemeten om de ernst van de afplatting in kaart te brengen. Deze zal gedurende het behandeltraject worden herhaald om het verloop te kunnen vastleggen.

Behandeling
Er zal door middel van adviezen en oefeningen getracht worden het kind ook de andere kant op te laten kijken. Er wordt altijd gestreefd naar een symmetrisch ontwikkeling. Adviezen kunnen betrekking hebben op het voeden, dragen, slapen, spelen van het kind. Oefeningen worden aan ouders meegegeven zodat zij er thuis mee aan de slag kunnen gaan. De oefeningen zijn gericht op het uitlokken naar de niet-voorkeurskant en het versterken van de nek en rompspieren.

Op onderstaande site kunt u een behandelfolder vinden voor ouders met tips die u zelf al kunt toepassen bij een voorkeurshouding. https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=14