Logopedie bij Therapiecentrum Twente

Binnen de logopedie worden veel ouders gezien die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind.  Het gaat hierbij om uiteenlopende vragen:

 

Mijn kind praat niet veel en graag

Mijn kind heeft moeite om voor zichzelf op te komen

Mijn kind is voor veel mensen niet goed verstaan

Mijn kind kan het leesproces niet goed bijbenen

Mijn kind begrijpt opdrachten niet goed

Mijn kind ademt altijd door zijn mond

Mijn kind duimt en krijgt scheve tanden

 

Ook kan vanuit school worden vastgesteld dat er sprake is van een probleem in de taalontwikkeling. 

 

 

Anny Stotteren Taalproblemen Spraakproblemen Stemproblemen Wijs met letters Problemen met gehoor en auditieve verwerking Problemen met lezen en dyslexie Afwijkende mondgewoonten Vergoeding logopedie